ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ

KWRIS user training on 11th and 12th October 2023 at VTU

"Karnataka Water Resource Information System (KWRIS)" is a single repository and resourceful database that has brought all water-related data...

Kick-off Meeting with Technical Support Group

The Government Order (GO) for constituting Technical Support Group (TSG) comprising of 20 engineers of Water Resources Department (WRD)...
KISWRMIP ಟ್ರ್ಯಾಂಚ್ 2 ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್ The Karnataka Integrated and Sustainable Water Resources Management Investment Program (KISWRMIP) Tranche 2 mid-term review mission will be held from October 10-19, 2022 Know More

ರಾಜ್ಯ ಜಲನೀತಿ 2022ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,608 ಘ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಜಲನೀತಿ 2022 ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

12 ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ - ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದ (KERS) ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KERS) ಎರಡು ವಾರಗಳ (05-09-2022 to 17-09-2022) IWRM ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ACIWRM at Water Accounting Plus Symposium 2022, Delft, The Netherlands

As a WA+ user, ACIWRM, was invited by IHE Delft, FAO and IWMI to present at the 1st WA+ Symposium, held from July 12-13, 2022 at Delft, The Netherlands.

11 ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ - ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದ (KERS) ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KERS) ಎರಡು ವಾರಗಳ (04-07-2022 to 17-07-2022) IWRM ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ACIWRM at the 5th World Bank Mission for Implementation Support, NHP

ACIWRM participated in the two-day (June17-18, 2022), 5th World Bank Mission for Implementation Support, National Hydrology Project event

KSRAC ನಲ್ಲಿ RS & GIS ತರಬೇತಿ

A two-week training on Remote Sensing and Geographical Information System (RS & GIS) at KSRAC

SWIC ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗ ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಗೆ ಭೇಟಿ

ಜೂನ್ 16, 2022 ರಂದು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ SWIC ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ಉ ಕೇಂ

ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ಉ ಕೇಂ ಮೇ 23 - 27, 2022 ರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ 2022 ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ

ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ - ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದ (KERS) ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KERS) ಎರಡು ವಾರಗಳ (20.02.2022 to 05.03. 2022) IWRM ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ

ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂದ್ರವುಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KERS) 15.11.2021 ರಿಂದ 27.11. 2021 ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ (IWRM) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

 

KISWRMIP ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರಾಂಚ್ 2 ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್

 

COVID-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, KISWRMIP ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರಾಂಚ್ 2 ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021- 02 ನವೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

ನೀರಿನ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28,2021 ಸಂಜೆ 6:30ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರವಾಹ ವಿಪತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರವಾಹ ವಿಪತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ

ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂದ್ರವುಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KERS) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09, 2021 ರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ (IWRM) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ ಜಲಾನಯನದ - ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂದ್ರವು, ಕೆಎನ್ಎನ್ಎಲ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ ಜಲಾನಯನದ - ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಶ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಭೆ

A state-wide meeting was organized by Karnataka State WASH (Water, Sanitation & Hygiene) Coalition on September 18, 2021 to discuss and agree upon the identity and legal status of Karnataka Wash Coalition

CBIP ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ವೆಬಿನಾರ್

 

A webinar on “Integrated Water Resources Management” was organized by the Central Board of Irrigation and Power (CBIP) on September 16-17, 2021 in association with Indian Geographical Committee of IWRA.

ವಿಶ್ವ ಜಲ ವಾರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ಉ ಕೇಂ

ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (SIWI) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಜಲ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ಉ ಕೇಂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ
ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು NHP ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ The objective of the workshop was to share with the State Government Water Resources Department about the proposed study to initiate multi-reservoir, multi-purpose river basin management study in the Krishna Basin.
ICID ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್ The International Commission on Irrigation & Drainage held a webinar on Organization of Irrigation Automation Systems on July 22, 2021.
NITK ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

Jointly organised by IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, Bangalore Section, NITK IEEE Student Branch, and the Dept of ECE, NIT Karnataka, Surathkal, from July 5 -16, 2021, the summer school presented tutorials for application of machine and deep learning for remote sensing data.

 

KISWRMIP ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರಾಂಚ್ 2 ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್ COVID-19 ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, KISWRMIP ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರಾಂಚ್ 2 ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್ 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯು ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೆಷನ್

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಭಾರತದ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಐಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ 12 ನೇ ಜುಲೈ 2021 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಉಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಔಟ್‌ಲುಕ್‌ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಉಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಔಟ್‌ಲುಕ್‌ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 5 ಮಾರ್ಚ್, 2021 1430 – 1730 IST/ 0900 – 1200 GMT ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ (ಸಿಇಹೆಚ್), ವಾಲಿಂಗ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಯುಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಟರ್-ಶಿಸ್ತಿನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರದ (ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 ನೇ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ ವಿವರಗಳು

ವಿ-ಲೀಡ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ ಜ ಸಂ ನಿ ತರಬೇತಿ 18-01-2021 ರಿಂದ 30-01-2021 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ೪೪ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ - ಏಷ್ಯನ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ೨೦೨೦

ಏಷ್ಯನ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಒ) 2020 ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಯು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನೀರಾವರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ - ವೆಬ್‌ನಾರ್

`ನೀರಾವರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ’ ಎಂಬ ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 08, 2020 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ (ಐಎಸ್‌ಟಿ) ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

“ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀರಿನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ” ಕುರಿತು ವೆಬ್‌ನಾರ್

`ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ (ಸಿಇಇಡಬ್ಲ್ಯೂ) ವರದಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ: `ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀರಿನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ’, ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2020, 3.00 – 4.30.

ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಸರಣಿ: ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು

ಎಡಿಬಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಐಹೆಚ್ಇ ಡೆಲ್ಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಐಹೆಚ್ಇ ಡೆಲ್ಫ್ಟ್), ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಐ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ವೆಬ್ನಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

WWWeek 2020 - ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು: ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಒ 2020

ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ WWWeek 2020 ರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ "ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು: ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಒ 2020", ಎಡಿಬಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ

ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರದ (ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ)ವು ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. (24 - 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2020)

‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ’ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವರದಿ

‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ’ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವರದಿ ಹೊರಬರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 28, 2020 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಕ್ಕೆ ವಿವರಸಿಲಿದ್ದೇವೆ.
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2023 11:23 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080